💚

جشنواره عیدانه

جشنواره عیدانه

💚
گربه‌های جشنواره عیدانه
photo's post not found

جشنواره نوروزی

کورس آموزش کتاب اسپرسو۱

آموزش کامل کتاب اسپرسو ۱ همراه با تمرینات و جزوات تکمیلی برای هر درس

جلسات پرسش و پاسخ هفتگی با استاد به صورت آنلاین و رفع تمام سوالات زبان‌آموزی

پشتیبانی کامل و تصحیح تکالیف برای هر ترم

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۳ ترم ۷۵۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۳ ترم ۵۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه تخفیفی فقط برای تهیه هر ۳ ترم با هم می‌باشد

کورس آموزش کتاب اسپرسو۲

آموزش کامل کتاب اسپرسو۲ همراه با تمرینات و جزوات تکمیلی برای هر درس

جلسات پرسش و پاسخ هفتگی با استاد به صورت آنلاین و رفع تمام سوالات زبان‌آموزی

پشتیبانی کامل و تصحیح تکالیف برای هر ترم

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۴ ترم ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۴ ترم ۷۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه تخفیفی فقط برای تهیه هر ۴ ترم با هم می‌باشد

کورس آموزش کتاب اسپرسو۳

آموزش کامل کتاب اسپرسو۳ همراه با تمرینات و جزوات تکمیلی برای هر درس

جلسات پرسش و پاسخ هفتگی با استاد به صورت آنلاین و رفع تمام سوالات زبان‌آموزی

پشتیبانی کامل و تصحیح تکالیف برای هر ترم

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۴ ترم ۲،۸۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۴ ترم ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه تخفیفی فقط برای تهیه هر ۴ ترم با هم می‌باشد

کورس آموزش گرامر سطح A1

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۸۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه۶۰۰،۰۰۰ تومان

کورس آموزش گرامر سطح A2

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۸۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۶۰۰،۰۰۰ تومان

کورس آموزش گرامر سطح B1

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۸۰۰،۰۰۰ تومان

کورس حل تمرین گرامر سطح A1

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۵۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۴۰۰،۰۰۰ تومان

کورس حل تمرین گرامر سطح A2

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۵۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۴۰۰،۰۰۰ تومان

کورس حل تمرین گرامر سطح B1

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۸۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۵۰۰،۰۰۰ تومان

کورس آموزش تکنیک آزمون چیلز

نمونه‌های این کورس

به مناسبت عید نوروز

شهریه ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان

شهریه ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان

Attributes

Image by rawpixel.com on Freepik

👍ما را در کانال های اجتماعی دنبال کنید